PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach

prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę… - Psalm 23: 1-3

Aby zapoznać się z tymi życiowymi lekcjami, poszukaj poniższych rozdziałów oznaczonych 🌱wskazujących na to, że jest to lekcja odpowiednia dla nowo dorastających oblubienic — baw się dobrze!