O autorce


Kończę tę książkę, zacytuję Jana 21:25.
,,Jest też jeszcze wiele innych rzeczy...które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg,
które byłyby napisane”.

Erin Thiele jest żoną i matką czterech chłopców: Dallasa, Axela, Eastona i Coopera oraz trzech dziewczynek: Tylera, Tary i Macy. Jej stanie za małżeństwem zostało oparte na Skale Słowa Bożego podczas jej walki o przywrócenie własnego małżeństwa; Mąż Erin zostawił ją dla innej kobiety i ostatecznie się z nią rozwiódł. Dwa lata później, jej mąż wrócił i ich małżeństwo zostało cudownie przywrócone! 

Restore Ministries rozpoczęła się, gdy Erin przeszukała wszystkie denominacje w jej okolicy, ale nie była w stanie znaleźć potrzebnej pomocy. Jak Bóg może przywróci twoje małżeństwo została napisana, aby pomóc kobietom, które Pan do niej posyłał. Mądra kobieta została napisana, gdy Pan prowadził ją, by przygotowała dom na powrót męża. Pięć lat później Jak Bóg może przywróci twoje małżeństwoJest uzdrowienie po złamanych ślubach i Mądry mężczyzna zostały napisane dla mężczyzn. Doświadczenie tej pary jest potężnym świadectwem Bożych obietnic i Jego wierności. 

Jeśli masz dostęp do Internetu, odwiedź stronę Restore Ministries Encouraging Women pod adresem: RMIEW.com. Na naszej stronie internetowej możesz przeczytać potężne świadectwa przywróconych małżeństw, dołączyć do naszej Wspólnoty Przywrócenia (Restoration Fellowship) i dowiedzieć się więcej o innych naszych materiałach, takich jak studia biblijne Mądra kobieta i inne kursy online oraz o naszej księgarni EncouragingBookstore.com  Jeśli chcesz zostać przeszkolona, jak służyć, odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej o uniwersytecie online, RMIOU „Restore Ministries International Online University” RMIOU.com  

Świadectwo, jak Bóg
przywrócił nasze małżeństwo 

 Dan Thiele 

Dan chciałby podzielić się świadectwem o przywróceniu naszego małżeństwa, ponieważ Biblia mówi w Objawienia 12:10-11: ,,I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga, i władza jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Ale oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo swego świadectwa i nie umiłowali swojego życia – aż do śmierci”. 

Nasze małżeństwo było martwe, ale dzięki Jego przelanej krwi zostało ożywione. Mamy nadzieję i modlimy się, że nasze świadectwo pomoże tobie lub komuś, kogo znasz, w pokonaniu złego. Oddajemy Bogu całą chwałę za to, co uczynił w naszym życiu. 

W styczniu 1989 opuściłem Erin dla innej kobiety. Jednak Pan dał Erin serce i wytrwałość, by wierzyć, że Bóg może przywrócić nasze małżeństwo. To właśnie podczas tego ognistego procesu Erin stała się nową kobietą. Studiowała Biblię na temat małżeństwa i zaczęła stosować zasady w swoim życiu. Nigdy mi nie powiedziała, po prostu to widziałem. 

Podobnie jak trzej młodzieńcy, którzy zostali wrzuceni do ognistego pieca, Erin również „uwolniła się” od rzeczy w swoim życiu, które ją „wiązały”. Odkryła też, że idzie z kimś, swoim drogim Panem (zobacz Daniela 3:25). 

Wszyscy, nawet najbardziej szanowani pastorzy w naszym mieście, mówili Erin, że walka z moim pragnieniem opuszczenia jej i bycia z inną kobietą jest beznadziejna. Ale Erin odkryła w Słowie Bożym, że „dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”! (Łukasza 1:37). W tym czasie założyła Restore Ministries, aby pomagać innym kobietom, które również chciały przywrócić swoje małżeństwa. 

Wtedy Erin rozpoczęła swoją służbę, dzieląc się z każdą z nich Słowem, które Pan jej pokazał. Wkrótce było zbyt wiele kobiet, by pomagać indywidualnie, więc zaczęła wypisywać odniesienia biblijne na starej maszynie do pisania, którą dała jej mama. Niektóre kobiety, które przychodziły na jej spotkania, nigdy nie trzymały Biblii w rękach, więc Erin zaczęła pisać całe wersety, a następnie kopiować, aby służyć tym zranionym i porzuconym kobietom. 

Jednak im bardziej Erin pomagała innym kobietom, tym gorsza stawała się jej sytuacja. Jej ognisty piec został uruchomiony, kiedy faktycznie rozwiodłem się z nią w październiku 1990 roku, głównie dlatego, że zapłaciła za to inna kobieta. Jednak nawet po tym widziałem, że miała taki pokój; spokój, którego potrzebowała, aby nie walczyć z rozwodem lub kwestionować rozwodu, ale zaufać swojemu Panu. Nieposkromiona, Erin nadal służyła innym kobietom, dzieląc się większą ilością Słowa Bożego. Powiedziała mi później, że obiecała Panu, że jeśli przywróci jej małżeństwo z mężczyzną, którego kocha, ze mną, całe swoje życie poświęci pomocy kobietom w kryzysie małżeńskim. On to zrobił i ona też. 

Nasze małżeństwo zostało przywrócone w cudowny sposób, w dużej mierze dzięki posłuszeństwu Erin, aby nie uzyskać adwokata. Bóg uwolnił mnie od mojego błędu (którego właściwie natychmiast pożałowałem, gdy był ostateczny), kiedy odkryto, że chociaż sędzia udzielił rozwodu 30 października, dokumenty złożone przez mojego adwokata musiały zostać unieważnione z powodu błędu w dokumentacji! Był to dla mnie pierwszy znak od Boga, że On „jakoś” wyzwoli mnie z powrozów, które związały mnie z cudzołożnicą. Gdyby Erin miała adwokata, albo gdyby ze mną walczyła, rozwód nie zostałby unieważniony i nigdy bym nie wrócił. 

Erin „wbrew nadziei, miała nadzieję” (jeden z jej ulubionych wersetów z Rz. 4:18) i otrzymała swój cud 29 stycznia 1991 r. o 23:10 kiedy w końcu wróciłem do domu do Erin i czwórki naszych dzieci. Było to po moim cudzołóstwie i po rozwodzie, nieco ponad dwa lata po tym, jak ją opuściłem i ponad rok po tym, jak zaczęła usługiwać innym kobietom. 

Początek Restore Ministries International 

W ciągu następnych pięciu lat, Pan dał nam oboje pragnienia naszych serc i pobłogosławił nas trzema kolejnymi dziećmi „przywrócenia”, podczas gdy Erin nadal służyła innym kobietom. W 1996 r. pierwsza wersja książki Jak Bóg może i przywróci twoje małżeństwo została opublikowana lokalnie i rozesłana na cały świat. Ta książka jest kluczem do rozdziałów wziętych z książki Mądra kobieta buduje swój dom: według GŁUPIEJ, która zburzyła swój własnymi rękami, którą Erin zebrała w całość. To były po prostu lekcje, które napisała dla swojego stowarzyszenia Restoration Fellowship, które zaczęło się, kiedy mnie nie było i spotkania były kontynuowane co tydzień przez lata po moim powrocie do domu. 

Właśnie wtedy tysiące próśb o jej książkę zaczęło napływać do naszej służby Restore Ministries International i naszych wydawców z całych Stanów Zjednoczonych i z zagranicy. 

Wiele książek zostało wysłanych do więzień w całych Stanach Zjednoczonych. Mężczyźni pisali, że zostali bardzo pobłogosławieni i zaczęli doświadczać przywróconych małżeństw po przeczytaniu książki o przywróceniu dla kobiet! Wtedy właśnie Erin została poprowadzona do napisania wersji dla mężczyzn. Później napisała książkę dla mężczyzn Mądry mężczyzna buduje na Skale: według głupca, który budował na piasku, która miała towarzyszyć książce o przywróceniu dla mężczyzn. 

Obecnie, za pośrednictwem RMI „Restore Ministries International”, służymy mężczyznom i kobietom głównie przez Internet oraz za pośrednictwem książek i filmów. W 2005 roku RMI została podzielona na dwie służby: Zachęcanie kobiet i Zachęcanie mężczyzn. 

Widziałem w swoim życiu i u tak wielu osób, którym pomogliśmy, że Bóg jest więcej niż w stanie uleczyć i uratować każde małżeństwo! Zachęcam cię do przeczytania, ponownego przeczytania i ponownego przeczytania książek, aby poznać prawdę, która uratuje twoje małżeństwo, a także wszystkie świadectwa, które pozwolą ci zbudować wiarę, abyś również UWIERZYŁA w obietnice Pana dotyczące przywrócenia twojego  małżeństwa! 

Kiedy czytasz świadectwa, zaznacz wszystkie „pozornie” niemożliwe sytuacje, które są podobne do twojej; ale proszę, nie skupiaj się na tym, jak różni się twoja sytuacja. Oczywiście dzieje się tak, ponieważ Bóg patrzy, a właściwie „przebiega bowiem CAŁĄ ziemię, szukając tych, których serce jest doskonałe wobec Niego. Aby pokazywał on swoją MOC tobie” (2 Kronik 16:9), aby dać ci świadectwo, które jest inne, wyjątkowe i „pozornie” niemożliwe, gdyby nie pomoc BOGA. 

Nasza pierwsza książka BUDUJĄCA WIARĘ Przez słowo swego świadectwa zawiera zarówno świadectwa w pierwszej osobie jak i w osobie trzeciej. Zanim mieliśmy miejsce, w którym można było wysyłać Raporty pochwalne na naszą stronę internetową, otrzymywaliśmy świadectwa przywróconych małżeństw z wielu różnych źródeł. Wszyscy uwielbiamy słyszeć to prosto z ust tej osoby, więc teraz mamy świadectwa w pierwszej osobie w większości naszych innych książek ze świadectwami. Czy to w pierwszej, czy w trzeciej osobie, wszystkie te świadectwa oddają „chwałę Bogu”! 

Erin powiedziała mi, że to, co pomogło jej przejść przez pozew rozwodowy, który złożyłem przeciwko niej (z powodu bycia głupcem), była jej przyjaciółka Sue (którą kiedyś spotkałem), mąż Sue powiedział Erin: „Jeśli kochasz swojego męża tak, jak Sue kochała mnie, i podążasz za tym samym co Sue robiłą ze mną - twoje małżeństwo też zostanie odbudowane. I jeszcze jedno, nawet jeśli mówi, że cię nie kocha, to kocha.” 

Pozwólcie, że powiem to samo każdej z was. Jeśli będziesz postępować zgodnie z tym, czego uczy Erin w jej książkach i weźmiesz sobie do serca to, co mówi w swoich filmach, na przykład odpuszczanie męża (ponieważ to zwróciło moją uwagę). I jeśli uzyskasz taki sam spokój i uległość, jakie widziałem u Erin (i które widziałem u tak wielu kobiet, które przyszły do naszej służby, które teraz mają przywrócone małżeństwo). Wtedy nie ma wątpliwości, że twój mąż też wróci do domu. A jeśli powiedział ci, że cię nie kocha, bez względu na to, co mówi, to kocha. Po prostu podążaj za Panem i zakochuj się w Nim i nie stój na drodze do tego, co robi Bóg. Długo zajęło mi zobaczenie błędów, które popełniłem, to samo dotyczy twojego męża. 

Ostatnia rzecz, zanim skończę. Erin nigdy nie słyszała o jednym małżeństwie, które zostało przywrócone, zanim pomogła Sue i zobaczyła, jak jej zostało przywrócone. A jednak mamy tak wiele kobiet, które mają wszystkie setki przywróconych świadectw małżeńskich z naszych książek i opublikowanych na naszej stronie. I mają wszystko, czego Erin (i Sue) musiały szukać w swoich bibliach (które są teraz w jej książkach, filmach i naszych lekcjach online) i wciąż narzekają, że ich sytuacja jest zbyt trudna. Nie wiem, jak Erin to zrobiła, ale wiem, że jeśli chcesz tego, co Bóg chce ci dać (i ocalić swojego męża przed tym, dokąd zmierza), zrób to Bożym sposobem przez wiarę. 

Nigdy nie dałem Erin znać, że kiedykolwiek wrócę, ale patrzyła na Pana i stawała się rozpromieniona. 

~ Dan 

,,Spojrzeli na niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu” —Psalm 34:5  

Erin napisała inne książki ze swoim charakterystycznym stylem wykorzystywania Pisma Świętego do posługi załamanym i duchowym więźniom. „Posłał swoje słowo i uzdrowił ich, i wybawił ich z grobu” (Ps. 107:20). Wszystkie jej książki znajdziesz na jednej ze stron internetowych RMI: 

EncouragingBookstore.com 

Świadectwo Erin było tylko pierwszym z niezliczonych przywróconych świadectw małżeńskich, które nadal publikujemy w serii Przez słowo swego świadectwa.

Które wciąż przypływają, ponieważ w każdą sobotę publikujemy je na naszym blogu.

 

,,Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” Łukasza 1:37