Zostań ewangelistką Zostań ministerZostań modlitewną wojowniczką • Zostań budowniczką mostu

 

Ks. Estery 4:14—

,,A kto wie, czy nie na tę właśnie chwilę dostąpiłaś godności królestwa?”

Jesteśmy bardzo podekscytowane mogąc zaprosić cię do zostania członkiem naszego zespołu modlitewnego, który jest jednym z NAJWAŻNIEJSZYCH stanowisk w każdej służbie!!

Jakuba 5:13-15
,,Cierpi ktoś wśród was? Niech się modli. Raduje się ktoś? Niech śpiewa. Choruje ktoś wśród was? Niech przywoła starszych kościoła i niech się modlą nad nim, namaszczając go olejem w imię Pana. A modlitwa wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeśli zaś popełnił grzechy, będą mu przebaczone”

Mateusza 18:19-20
,,Mówię wam też: Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie. Gdzie bowiem dwaj albo trzej są zgromadzeni w moje imię, tam jestem pośród nich”

PLNT—
,,Jeszcze raz was zapewniam: Jeśli dwaj z was, tu na ziemi, jednomyślnie będą się o coś modlić, mój Ojciec w niebie spełni ich prośbę. Gdy dwóch albo trzech zbierze się w Moim imieniu, Ja będę wśród nich”

POTRZEBUJESZ PARTNERA W MODLITWIE?

ZOSTAŃ WOJOWNICZKĄ MODLITEWNĄ!!

Nieustannie poszukujemy kobiet, które czują się wezwane do modlitwy o cierpiące kobiety. Nasz zespół modlitwy przychodzi raz w tygodniu lub codziennie, aby modlić się za kobiety, które składają prośby modlitewne.

Wystarczy zalogować się (na stronie, którą ci udostępnimy), przeczytać prośby modlitewne, które właśnie nadeszły, po prostu (zgadzając się w modlitwie Mateusza 18:19) z tym, o co się modli (w swojej prośbie o modlitwę) i że każda kobieta znajdzie swojego Niebiańskiego Męża stając się Jego oblubienicą, doświadczy Jego miłości i nauczy się ufać TYLKO Jemu!

Dołącz do naszego międzynarodowego zespołu modlitwy

Jakuba 5:26 ,,Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”

2 Tymoteusza 1:3-4 ,,Dziękuję Bogu...nieustannie ciebie wspominam w swoich modlitwach, w nocy i we dnie; Wspominając twoje łzy, pragnę cię zobaczyć, aby napełnić się radością”

Efezjan 3:20 ,,Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy”. PLNT: ,,Bóg, swoją potężną mocą działającą w naszym życiu, jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co Go prosimy, a nawet więcej niż jesteśmy sobie w stanie wyobrazić”.

Te wersety wyjaśniają, dlaczego prosimy cię o rozważenie możliwości zostania wojowniczką modlitewną za cierpiące kobiety i ich rodziny.

Zachęcające Kobiety i Wspólnota Przywrócenia nie mogą nic zrobić poza Bożą mocą. Ale kiedy podnosisz potrzeby zagubionych i złamanych dusz do naszego Ojca w niebie, zaczynają się dziać cuda. Rodziny zostają przywrócone, a złamane serca zaczynają się goić, gdy osobiście doświadczą Jego miłości. A kłótliwe kobiety stają się pasjonującymi „łagodnymi i spokojnymi” duchami - tak jak sama osobiście tego doświadczyłaś.

Jak mogę dołączyć do zespołu modlitwy ZK i modlić się za kobiety, które wołają o nadzieję?

Jeśli masz serce i pasję, by modlić się za innych, to ta wyjątkowa okazja jest idealna, ponieważ naprawdę rozumiesz, a zatem masz współczucie dla tych, którzy doświadczają wielu kryzysów małżeńskich, które mają miejsce. Ponadto znasz wersety, które nie wrócą na próżno i modlisz się zgodnie ze Słowem Bożym.

Izajasza 55:11— ,,Tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba, i poszczęści mu się w tym, do czego je poślę”

Idealne jest również to, że ich nie zobaczysz, ani one cię nie zobaczą. Zamiast tego wszystko jest w zasadzie anonimowe. ORAZ, kiedy złożysz podanie, natychmiast zaczniesz się modlić - otrzymasz dostęp do nadchodzących próśb modlitewnych. Prosimy, abyś zobowiązała się do przychodzenia na modlitwę co najmniej 2 razy w tygodniu, ale - oddaj to swojemu NM- poproś, aby On ponaglał cię, abyś przychodziła I jak ON chce, żebyś się modliła.

,,Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa” Galacjan 6:2

Dokonaj zmiany teraz, tak wiele kobiet i ich rodzin rozpaczliwie potrzebuje twojej miłości i wiedzy, że ktoś się za nie modli. Niezależnie od tego, czy zarejestrujesz się, aby modlić się z nami przez kilka miesięcy, przez sezon, czy też podejmiesz zobowiązanie na całe życie - nigdy nie pożałujesz swojej decyzji.

ŚWIADECTWO przywróconego małżeństwa

„Musiałam wiedzieć, czy Bóg zamierza przywrócić moje małżeństwo, czy nie. Wątpiłam, czy to zrobi, ponieważ słyszałam od wszystkich, że „być może Bóg przygotowywał dla mnie lepszego mężczyznę”, więc moje emocje i myśli były podzielone. Czy powinnam się modlić o przywrócenie mojego małżeństwa, czy modlić się o nowego męża, który bardziej mi odpowiada? W środku rozpaczy modliłam się do Boga i prosiłam. Błagałam Go, aby mi pokazał, ponieważ chciałam przywrócić moje małżeństwo, ale potrzebowałam wiedzieć, czy Bóg też tego chciał.

W tym czasie mojego męża nie było już od dwóch miesięcy i ból mnie zabijał. To właśnie wtedy, w odpowiedzi na modlitwę, odkryłam RMI. Miła kobieta z innego stanu, której nawet nie znałem, zobaczyła moją prośbę modlitewną i wysłała mi wiadomość z linkiem WiecznaMilosc.com i rozdziałem 1 książki: „Jak Bóg może i przywróci twoje małżeństwo”! Nie mogłam w to uwierzyć, kiedy przeczytałam to przesłanie, Bóg mi odpowiedział, Alleluja! On słyszał mnie, kiedy się modliłam i potwierdzał, czego dla mnie chce. Chciał przywrócić moje małżeństwo: był bardzo jasny!

W środę wieczorem...mój ZM wysłał mi wiadomość z pytaniem, czy może wrócić do domu. Od razu odpisałam: „Tak, oczywiście”. To Bóg przyprowadził mojego ZM do domu, a nie ja!

Aplikuj do naszego zespołu modlitwy Zachęcających Kobiet i zacznij obserwować, jak On cię używa, aby zmienić świat, jedną modlitwą po drugiej!

 

Zrób PIERWSZY krok w kierunku własnej służby, stając się budowniczką mostu.