Dziękujemy za twoją prośbę modlitewną

Twoja modlitwa została wysłana do naszego zespołu modlitewnego. Członek naszego zespołu modlitewnego otworzy prośbę i zacznie się modlić w porozumieniu z tobą. Członkowie zespołu modlitewnego są wolontariuszami, którzy zapisali się, aby modlić się tego dnia, często podczas postu za ciebie.

,,Czy nie to jest tym postem, który wybrałem: rozerwać więzy niegodziwości, rozwiązać ciężkie brzemiona, puścić wolno uciśnionych i połamać wszelkie jarzmo” Izajasza 28:6

JEŚLI potrzebujesz pomocy w twoim małżeństwie, PRZECZYTAJ WiecznaMilosc.com i wypełnij nasz

Kwestionariusz oceny małżeństwa

 

Najskuteczniejsze modlitwy

Aby jeszcze bardziej ci pomóc, zebrałyśmy te cenne informacje, które powinny pomóc ci lepiej zrozumieć modlitwę.

,,Mój lud ginie z braku poznania” Ozeasza 4:6

,,...Jeśli będziecie trwać w moim słowie, będziecie prawdziwie moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” Jana 8:31-32

  • Nie musisz ciągle modlić się tą samą modlitwą.

Panie, naucz nas się modlić. Dorastając, od najmłodszych lat nauczyłam się modlić w kółko, modląc się „Ojcze nasz”, którą wielu chrześcijan nazywa również „modlitwą Pańską”. Jednak dopiero gdy dorosłam i sama zaczęłam czytać Biblię, zauważyłam, gdzie w Biblii znajduje się ta modlitwa, a wtedy to, co mnie zaskoczyło, to to, że Jezus powiedział swoim uczniom, aby NIE powtarzali modlitw, jak to czynią poganie.

,,A gdy przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, jeden z jego uczniów powiedział do niego: Panie, naucz nas się modlić, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów” Łukasza 11:1

Mateusza 6:6-13 -

,,Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie.

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; oni bowiem sądzą, że ze względu na swoją wielomówność będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wasz Ojciec wie, czego potrzebujecie, zanim go poprosicie.

Wy więc tak się módlcie: 

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, 

niech będzie uświęcone twoje imię.

Niech przyjdzie twoje królestwo, 

niech się dzieje twoja wola 

na ziemi, tak jak w niebie.

Daj nam dzisiaj naszego powszedniego chleba.

I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.

I nie wystawiaj nas na pokusę, ale wybaw nas od złego; twoje bowiem jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen”.

Z tej relacji jasno wynika, że modlitwa Pańska/Ojcze nasz, nigdy nie była przeznaczona do ciągłej modlitwy „tak, jak czynią to poganie”. Zamiast tego Jezus dał nam przykład tego, co powinniśmy uwzględnić w swojej modlitwie, na przykład modląc się o wolę Ojca.

A co by było, gdybyś mogła pójść i porozmawiać z Bogiem i poprosić Go o coś, czy stałabyś tam i powtarzała modlitwy jak wiersz, czy zamiast tego po prostu porozmawiałabyś z Nim i wyjaśniła, jak się czujesz? Właśnie. Zamiast tego wylałabyś swoje serce i ani przez sekundę nie uwierzyłabyś, że gdybyś odmawiała tę samą modlitwę w kółko przez określoną liczbę razy, to tylko wtedy On w końcu cię usłyszy i odpowie.

,,I ja wam mówię: Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a temu, kto puka, będzie otworzone. I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą?” (Łukasza 11:9-13)

Kiedy już pomodlisz się z wiarą, możesz ufać, że On ci odpowie i dlatego możesz pozwolić temu odpocząć.

Wyjścia 14:13 -

,,Nie bójcie się, stójcie i patrzcie na wybawienie PANA, które wam dziś okaże…”

2 Kronik 20:17 -

,,Nie wy będziecie się potykać w tej bitwie. Stawcie się, stójcie i oglądajcie wybawienie PANA nad wami...Nie bójcie się ani nie lękajcie...a PAN będzie z wami”

Efezjan 6:12 -

,,Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich”

  • Nie potrzebujesz nas, ani nikogo innego, żeby się modlił ZA ciebie.

Chociaż kościół i chrześcijanie są uwarunkowani, aby biec do innych z prośbą o modlitwę, tak jak wiele innych rzeczy, o których nas nauczono i przypuszczano, że są poprawne, Biblia mówi coś zupełnie innego:

Przeczytaj Mateusza 6:6 - 

,,Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do twego Ojca, który jest w ukryciu, a twój Ojciec, który widzi w ukryciu, odda ci jawnie”

Bóg chce, żebyś przyszła do Niego i zaufała, że kocha cię na tyle, by odpowiedzieć na twoje modlitwy. Ponadto, jeśli poświęcisz czas, aby z Nim porozmawiać i przedstawić Mu swoje troski i pragnienia, On również może ci powiedzieć, co cię czeka, aby cię przygotować i poprowadzić! Nikt inny nie może tego zrobić, prawda?

W Izajasza 45:11 jest napisane -

,,Tak mówi PAN, Święty Izraela i jego Stwórca: Pytajcie mnie o przyszłe rzeczy moich synów…”

,,Oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam nowe; zanim się zaczną, dam wam o nich słyszeć” - Izajasza 42:9

,,Twoje uszy usłyszą słowo wołające za tobą: To jest droga, chodźcie nią – gdybyście zboczyli na prawo lub na lewo” - Izajasza 30:21

,,...Teraz już ogłaszam nowe i tajemne rzeczy, o których nie wiedziałeś” - Izajasza 48:6

Chociaż pierwsze książki, które opublikowaliśmy, mówią o znalezieniu kogoś, z kim można się modlić, okazało się, że Erin i inne osoby, które doświadczyły PRZYWRÓCONEGO małżeństwa, nie potrzebowały nikogo, kto modliłby się za nich lub z nimi, ale zamiast tego dał nam pragnienia naszych serc, przez uczynienie Go numerem 1 w naszym życiu.

,,Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca” Psalm 37:4 

Kiedy zaczynałam swoją podróż 8 miesięcy temu, modląc się, każdego wieczoru krwawiłam z nosa. Piszę to tylko po to, żeby ci powiedzieć (jakby to było potrzebne, wiem, że WIESZ, o czym mówię), w jaki ból odczuwałam. Kiedy się modliłam, mój mózg starał się moocno rozwiązać problem, przekonać Pana, aby przełom nastąpił od razu. Byłam nieszczęśliwa i w strasznym bólu.

Dzisiaj, załatwiając kilka spraw, byłam w samochodzie i rozpłakałam się... z radości. Zdaję sobie sprawę, że dzisiaj jestem zadowolona. Słuchałam kazania o byciu spokojnym i wierzę, że nadchodzi nasz przełom.

I nagle zdałam sobie sprawę, że... mam przełom! Nie jestem jeszcze przywrócona, ale spotkałam najlepszą Osobę, jaką kiedykolwiek mogłabym spotkać, jestem w najlepszej bliskiej relacji, jaką kiedykolwiek mogłam mieć. Spotkałam tego przystojnego, słodkiego, opiekuńczego, kochającego, ładnie pachnącego przez cały czas Mężczyznę, Syna Człowieczego, Pana Zastępów, Jezusa!!!! Wowwwww.

Wygrałam! Dziś zdałam sobie sprawę, że w końcu rozumiem, dlaczego odebrano mi małżeństwo. Pan tak bardzo się o mnie troszczył, że powiedział: „Moja słodka córko, jesteś na złej drodze. Wróć do mnie...całkowicie”. Drogie panie, nigdy nie zrozumiem, jak przeżyłam 35 lat bez NIEGO, nigdy nie otwierając swojej Biblii (mimo to myślałam, że jestem najlepszą chrześcijańską żoną w historii).

Nie zrozum mnie źle, droga jest trudna. Czasami jestem bardzo zmęczona i wciąż płaczę. Ale chociaż wciąż muszę się wiele nauczyć, nie jestem kobietą, którą kiedyś byłam i dzięki Jego łasce nigdy już nie będę. Mam swój przełom!!!! ON jest moim przełomem. Nie ma niczego, czego pragnę bardziej niż NIEGO, nie ma nic, co chcę zrobić bez NIEGO. Nie ma nic, co bym zmieniła w mojej podróży. Dziś bardzo się cieszę, że moja córka (mówiąc to bez dumy) będzie miała zdrowy i pobożny przykład tego, jaka powinna być kobieta. Cieszę się, że moja córka już od najmłodszych lat będzie wiedziała, że zagłębianie się w Biblię jest właśnie sposobem na wkroczenie w to życie.

Byłoby kłamstwem, gdybym ci powiedziała, że nie chcę być przywrócona, że od czasu do czasu nie tęsknię za byciem kochaną przez ziemską osobę (mojego ZM). Jednak wiem, kto jest moim Źródłem. Wiem, że ludzie tego nie mają (jak powiedziałaby Michele w książce Znalezienie życia w obfitości). Nikt tego nie ma, nawet ja. Wiem dzisiaj, że miłość, jaką mam do mojego ZM, jest zupełnie inna niż uwielbienie, które miałam dla niego. Tym, który może mnie kochać i napełnić miłością, tym, który nigdy nie odwróci się ode mnie, bez względu na to, kim jestem, jest Jezus. Tak więc, tak, przeżywam swój przełom, a przywrócone małżeństwo będzie po prostu jak wszystkie finansowe, emocjonalne i fizyczne błogosławieństwa, które ON wylał na mnie, ponieważ moje serce należy do NIEGO. To byłoby niesamowite, ale tak samo jak inne błogosławieństwa. CP

,,Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je” Mateusza 16:25

~ Petra we Francji

Członkini zespołu służby 

Wyznaczony czas i moc UWIELBIENIA

Jak powiedziałyśmy, jesteśmy bardzo wdzięczne, że powierzyłaś naszemu zespołowi modlitewnemu swoją prośbę. Chcemy również krótko wyjaśnić znaczenie uwielbienia, zamiast ciągłego proszenia, błagania i modlenia się tą samą modlitwą. Zamiast tego uwierz, że On usłyszał i odpowie w „wyznaczonym czasie”, ponieważ czasami potrzebuje, abyśmy poczekali, zanim doświadczymy naszego cudu.

,,Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie; a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się” Habakuka 2:2-3

Izajasza 64:4 - ,,Czego od początku świata nie słyszano ani do uszu nie dochodziło, ani oko nie widziało oprócz ciebie samego, Boże, który by tak uczynił dla tego, który go oczekuje

Izajasza 30:18 - ,,I dlatego PAN będzie czekać, aby okazać wam łaskę, i dlatego będzie wywyższony, aby się zlitować nad wami…”

Izajasza 40:31 - ,,Ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych sił; wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną”

2 Koryntian 2:11 - ,,Aby nas szatan nie podszedł; jego zamysły bowiem nie są nam nieznane”

Jednym z zamysłów wroga jest kłamstwo i przekonanie cię, że On cię nie słyszał, zwłaszcza, gdy On chce, żebyś poczekała i zamiast tego UWIELBIAŁA Go.

Jest niesamowita książka o mocy uwielbienia, zatytułowana Z więzienia do wdzięczności, która pomoże ci nauczyć się i stosować zasadę „chwalenia we wszystkim”, która przynosi rezultaty, które można wytłumaczyć tylko, jako cudowne!

Więc zamiast modlić się o to samo, naucz się Go uwielbiać. Prześlij raport pochwalny i wybierz:

🎀 ODPOWIEDŹ NA MODLITWĘ?🎀 

Dziennik modlitw

Ponadto, ponieważ On zawsze odpowiada, najlepszym sposobem na budowanie wiary jest prowadzenie dziennika modlitewnego. Zapisz to, o co prosiłaś, dołącz obietnice z Biblii, a następnie zostaw miejsce na zapisanie, jak On odpowiada na twoją modlitwę!

Habakuka 2:2-3 -

,,Wtedy PAN mi odpowiedział: Zapisz to widzenie, zapisz je wyraźnie na tablicach, aby czytający mógł je szybko przeczytać. To widzenie bowiem dotyczy oznaczonego czasu, a na końcu oznajmi, a nie skłamie; a choćby się odwlekało, oczekuj go, bo z pewnością przyjdzie, nie spóźni się”  

Drzewo modlitwy: Jeśli masz młodsze dzieci, rozważ zbudowanie drzewa modlitwy, aby nie tylko budować ich wiarę, ale także swoją wiarę. Kliknij tutaj: Drzewo modlitwy, aby uzyskać wskazówki.

JEST również wiele powodów, DLACZEGO twoje modlitwy mogą zostać NIE wysłuchane.

Najważniejszy jest:

  • NIE wybaczyłaś innym.

,,Bo jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy wasz Ojciec niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom ich przewinień, to i wasz Ojciec nie przebaczy wam waszych przewinień” Mateusza 6:14

Innym częstym powodem jest grzech.

  • Nie wyznałaś swoich grzechów.

1 Jana 1:0 - ,,Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości”

Jakuba 5:16 - ,,Wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego”

2 Kronik 7:14 - ,,I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza, i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię”

Mamy nadzieję, że te informacje na temat MODLITWY pomogły cię zachęcić; zdać sobie sprawę:

  • Nie musisz ciągle modlić się tą samą modlitwą.
  • Nie potrzebujesz nas, ani nikogo innego, żeby się modlił ZA ciebie.
  • Musisz przebaczać innym i wyznawać swoje grzechy.
  • Musisz chwalić Boga i Mu ufać.

 

DARMOWE KURSY online, które ZMIENIĄ twoje życie!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o modlitwie, skorzystaj z naszych wielu DARMOWYCH kursów dla kobiet i MĘŻCZYZN, które obejmują powody, dla których modlitwa jest potrzebna, takie jak: rozwód, niewierny małżonek, inne problemy małżeńskie, jak radzić sobie z własnymi grzechami, a nawet lekcje dotyczące kwestii finansowych, które najczęściej wynikają z nieznajomości duchowych praw Boga. „Mój lud ginie z braku poznania” (Ozeasza 4:6).