Zasada JZP #1 „Błogosławieństwa na Całe Życie”

HTBB.-panorama

Bóg CHCE Cię Błogosławić!

Ilekroć czytam którekolwiek z naszych KOM - „Kwestionariuszy Oceny Małżeństwa”, zawsze czuję niesamowitą potrzebę zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, aby ją zachęcić. Kiedy czytam szczegóły i ton załamania w ich wyznaniach złamanego serca, często jestem wzruszona do łez i tak bardzo pragnę odbudowania ich małżeństw, ale jeszcze bardziej chcę, aby odnalazły Księcia Pokoju i ich Walecznego Mężczyznę- Pana Zastępów.

Izajasza 54:5—

,,Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów

I wtedy do mnie dotarło - tak DOKŁADNIE czuje Bóg, chcąc, aby kobiety doświadczyły naszego drogiego Pana! On chce nas błogosławić, On chce błogosławić Ciebie! Do tego stopnia, że w swoim Słowie mówi nam, w jaki sposób możemy otrzymać Jego błogosławieństwa!

Izajasza 30:18—

I dlatego PAN będzie czekać, aby okazać wam łaskę, i dlatego będzie wywyższony, aby się zlitować nad wami. PAN bowiem jest Bogiem sądu. Błogosławieni wszyscy, którzy na niego czekają.”

Pan czeka i pragnie błogosławić każdego, kto Go pragnie. To jest Jego naturą, CHCIEĆ nas błogosławić!

Kiedy widzi naszą pokorę, chce nas WYWYŻSZYĆ!

Kiedy widzi, że dajemy, chce nam DAĆ!

Kiedy widzi nasze łzy, chce nas POCIESZYĆ!

Kiedy widzi, jak się zmagamy, chce nam POMÓC!

Niestety, uważam, że zbyt często słuchamy świata (który wątpi w Boga i na pewno nie ma pojęcia, że Pan jest łaskawy), więc czasami „czujemy”, że jest On zdystansowany do naszych potrzeb i pragnień. Słuchamy też wroga, który każe nam „kwestionować”, czy Bóg w ogóle się o nas troszczy.

Nawet chrześcijanie, którzy kochają Pana, wciąż kwestionują wolę Boga lub pragnienie spełnienia pragnień ich serca, podczas gdy Jego Słowo wyraźnie mówi inaczej.

Psalm 37:4—

,,Rozkoszuj się PANEM, a on spełni pragnienia twego serca.”

A więc prawda jest taka, że Bóg chce błogosławić każdą z nas, nie tylko w tym roku, ale przez całe życie! Obiecuje również spełnić KAŻDĄ z twoich potrzeb, a nawet wiele lub większość twoich pragnień. On chce pobłogosławić KAŻDĄ jedną z was odbudowanym małżeństwem - NIGDY nie wolno ci w to wątpić - ale oznacza to, że najpierw zostaniesz przywrócona do Niego.

Okej, więc mogłabym kontynuować, ale zamiast tego chciałabym, żeby każda z nas zatrzymał się na „Sela.” Zatrzymaj się teraz i pomyśl o tym, co właśnie powiedziałam i co On powiedział Swoimi słowami. Chciałabym zachęcić cię do przemyślenia tego i medytacji nad tą jedną zasadą w nadchodzącym tygodniu.

Pan czeka i pragnie błogosławić każdego, kto Go pragnie. To jest Jego naturą, CHCIEĆ nas błogosławić!

W przyszłym tygodniu przyjrzymy się, dlaczego jest zbyt wielu wierzących, którzy nie są błogosławieni, podczas gdy są inni wierzący, którzy wydają się być tak błogosławieni, że nie mogą tego opanować.