ODKRYJ twoje

,,nowe imię”

NI

Twoje Boskie Spotkanie.

Twoje życie się zmieniło - na zawsze!!!

W dniu, w którym Pan doprowadził cię do znalezienia Wieczna Milosc i mamy nadzieję, odkrycia Miłości zaczęłaś czuć się zupełnie nowa! Twoje serce znów zaczęło śpiewać.

,,Śpiewajcie PANU nową pieśń, jego chwałę od krańców ziemi…” Izajasza 42:10.

Że Jego mądrość, poznana do tej pory, prowadziła cię i podszeptywała ci ,,gdy się obudzisz, będzie mówić do ciebie” Ks. Przysłów 6:22.

,,Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; to, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe” 2 Koryntian 5:17.

,,Jeśli ktoś bowiem uwierzył Chrystusowi, jest zupełnie nową istotą. To, co było kiedyś, minęło. Teraz zaczęło się coś zupełnie nowego” 2 Koryntian 5:17 PLNT.

TWOJA tożsamość stworzona przez Boga

Tożsamość stworzona przez Boga. ,,Bądźcie więc doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec, który jest w niebie” Mateusza 5:48.

 

,,Spojrzeli na niego i ROZPROMIENILI SIĘ, a ich oblicza nie doznały wstydu” —Psalm 34:5
,,Siła i godność są jej strojem; będzie się cieszyła jeszcze w przyszłości” —Ks. Przysłów 31:25
,,I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA ustalą” —Izajasza 62:2

Nowe imię

Droga Oblubienico,

Twoje życie już się zmieniło, prawda? Najpierw TY w końcu znalazłaś nadzieję, a potem rozpoczęłaś swoją Podróż Przywrócenia.

Dlaczego nowe imię?

Posiadanie zupełnie nowego imienia od Boga pozwoli ci odpuścić przeszłość, kłótliwą kobietę, aby stać się promienną kobietą, którą Bóg stwarza na nowo.

Ponadto, przyjęcie tej nowej tożsamości stworzonej przez Boga TSB, która zaczyna się od NI - nowego imienia od Boga, pozwoli ci zachować dyskrecję. Będzie to pierwszy krok do odpuszczenia swojego starego życia. Potem z twoim nowym NI, dostaniesz również nowy email NI, NI@gmail, pozwalając ci na odpuszczenie lub poszczenie od swoich starych kont na mediach społecznościowych (skupiających na sobie).

Kiedy już zostaniesz wystarczająco ,,obmyta wodą przez Jego Słowa” - w nadprzyrodzony sposób zaczniesz docierać do innych, troszczyć się - ,,służyć” innym zranionym kobietom, będąc jednocześnie w pełni transparentną ze swoją nową, stworzoną przez Boga tożsamością TSB. Będziesz zdumiona tym, jak szybko zaczniesz zmierzać ku nowemu życiu, które On dla ciebie stworzył, teraz, nie czekając aż zostaniesz przywrócona - ponieważ to wszystko jest częścią twojej Podróży Przywrócenia!

Niezależnie od tego, czy wylewasz swoje serce do swoich dzienników, czy do raportów pochwalnych - czy też później, kiedy (nie, czy) BÓG wezwie cię do założenia własnej służby - zachęcamy każdą kobietę, która tu przybywa i znajduje Wieczną Miłość, aby odpuściła swoje dawne życie i przyjęła swoje nowe życie!

Zanim odrzucisz koncepcję ,,służenia”, ważne jest, aby zrozumieć definicję słowa „minister”, które w języku angielskim jest CZASOWNIKIEM lub akcją, która po prostu oznacza: pielęgnować, troszczyć się, dbać, opiekować się, zajmować się, dopilnować, pomagać, asystować. Najprawdopodobniej już „usługujesz” lub opiekujesz się swoją rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami. Teraz możesz to zrobić bez odkrywania grzechów lub szczegółów, o których lepiej nie mówić. Dowiedz się więcej na RMIOU.com.

Ponadto powodem, dla którego On poprowadził każdą z nas przez dolinę cienia śmierci, która rozpoczęła naszą Podróż Przywrócenia i dlaczego pozwolił na ten kryzys w naszym życiu, było to, abyśmy służyły (pomagały i troszczyły się) i wychodziły do innych cierpiących kobiet - dając im nadzieję - Wieczna Miłość!

Więc, podobnie jak nasze minister, ty również możesz zachować dyskrecję podczas bycia transparentną (dzieląc się szczegółami, aby zachęcić kobiety) i zacząć używać Jego NI dla siebie i twojego ZM (ziemskiego męża) zakrywając nagość twojej rodziny i innych osób, które są częścią twojego świadectwa. Skąd masz wiedzieć, jakie jest twoje NI, jaki jest proces?

,,Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem… będzie nazywany Bogiem całej ziemi. PAN bowiem powołał cię jak żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu, jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi twój Bóg”.

Czy wiesz, że częścią tego, co Bóg robi, kiedy ma cię zmienić, jest to, że daje ci NOWE IMIĘ?

Bardzo często kobiety, które uległy przemianie, zaczynają nazywać siebie czymś nowym bez zastanawiania się nad tym, „Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami”. 

Jednym z naszych ulubionych przykładów jest kobieta, która była tancerką w klubie dla dżentelmenów, i powiedziała Erin, że chciała informacje, aby dokonać aborcję (dla późnej ciąży), ale zamiast tego, została zbawiona! Erin zaprosiła ją, aby dołączyła do jej rodziny w kościele i natychmiast po tym jak została ochrzczona - tego samego dnia ktoś nazwał ją „Frankie”, a ona poprawiła ją, mówiąc: „Mam na imię Frances”. To było jej imię nadane przez BOGA, do którego Pan przyprowadził ją z powrotem, aby zaczęła je używać, ponieważ była NOWYM stworzeniem.

Wiemy, że nasz NM jest nazywany wieloma imionami: „Bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, PAN zastępów – to jego imię, a twoim Odkupicielem jest Święty Izraela – będzie nazywany Bogiem całej ziemi”. Sześć imion w tym jednym wersecie.

Co BÓG powiedział o twoim NI

,,I nazwą cię nowym imieniem, które usta PANA ustalą. I będziesz koroną chwały w ręku PANA i królewskim diademem w ręce twego Boga. Nie będą cię więcej zwać Opuszczoną ani twoja ziemia nie będzie więcej nazwana Spustoszoną.

Ale ty będziesz nazywana Chefsiba [w niej mam upodobanie], a twoja ziemia Beula [poślubiona], bo PAN ma w tobie upodobanie i twoja ziemia będzie poślubiona. Jak bowiem młodzieniec poślubia dziewicę, tak twoi synowie cię poślubią. I jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak twój Bóg będzie się radować z ciebie” Izajasza 62.

Pamiętasz Saraj, żonę Abrama i matkę Izaaka? Saraj oznacza po prostu „księżniczkę”, ale potem w wyznaczonym czasie Bóg nadał jej imię Sara, które oznacza „MOJA księżniczka” i pobłogosławił ją w Rodzaju 17:15.

Podobnie Abram, w znaczeniu ojciec, został zmieniony na Abrahama, kiedy okazało się, że będzie ojcem narodu hebrajskiego. Rodzaju 17:5. Bóg ogłosił jego nowe imię: „Abraham” - „ojciec wielu narodów”.

Oznacza to, że jeśli twoje imię to Marah, Mara, Maura, Moira, które znajduje się w Księdze Wyjścia i oznacza „gorzki” - nowe imię, które ci nada, może być Dulcie, co oznacza słodka lub Deborah, co oznacza słodką i pracowitą.

Jeśli twoje imię ma zachęcające znaczenie, nowe imię, które On ci nada, może być po prostu innym imieniem, które ma to samo znaczenie. Po prostu ufaj Mu, że cię POPROWADZI, nie polegając, ale uznając, że mówi do ciebie o tym, co ma zrobić dla ciebie i twojej rodziny! 

,,PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, PROWADZI MNIE nad spokojne wody. Posila moją duszę” Psalm 23:1-3.

,,Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie. Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki”.

,,Twoje uszy usłyszą słowo wołające za tobą: To jest droga, chodźcie nią – gdybyście zboczyli na prawo lub na lewo”.

,,Tak mówi PAN, Święty Izraela i jego Stwórca: Pytajcie mnie o przyszłe rzeczy…”.

ODKRYJ twoje ,,nowe imiona” NI

  • KROK 1: Twoje NI lub ,,nowe imię” i nową TSB ,,stworzoną przez Boga tożsamość”.
  • Proś Go, aby cię doprowadził do tego, jakie PIERWSZE IMIĘ wybrał dla ciebie ,,On mnie prowadzi” z wielu:
  • KROK 2: Poproś Go, aby poprowadził cię do tego, jakie IMIĘ wybrał dla twojego ZM (ziemskiego męża):
    • Wybierz z tego samego znaczenia co twoje NI ,,abyście, gdy zostaniecie PRZYWRÓCENI, nie byli w nierównym jarzmie”.
  • KROK 3: Poproś Go, aby poprowadził cię do tego, jakie NAZWISKO On wybrał dla twojego nowego konta GMAIL.

    • Aby znaleźć nazwisko, pomyśl o imieniu ze swojej ULUBIONEJ obietnicy biblijnej i dodaj końcówkę polskich nazwisk takie jak: ska/ski; yk; ik; ak. Wpisz je w wyszukiwarce po więcej inspiracji na podstawie prawdziwych nazwisk.
    • Przykładem może być Paweł, na podstawie obietnicy z napisanego przez niego 1 Listu do Tymoteusza 6:6 i nazwisko takie jak Pawlak lub Pawlikowska.

TERAZ zacznij używać obu swoich NI (swojego, swojego ziemskiego męża, a nawet swojego nowego nazwiska), aby budować na Skale - służąc ,,troszczyć się” kobietom o złamanym sercu, cierpiącym, które Bóg wprowadza w twoje życie. Zacznij nazywać Umiłowanego twojej duszy, twojego Stworzyciela, twoim Mężem. #Mąż